đặc điểm của các nước Anh, Pháp cuối thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX? ( chỉ Anh và Pháp thôi nha) trắc nghiệm giữa học kì I

Question

đặc điểm của các nước Anh, Pháp cuối thế kỉ XIX-đầu thế kỉ XX?
( chỉ Anh và Pháp thôi nha) trắc nghiệm giữa học kì I

in progress 0
Clara 3 tháng 2021-09-10T17:31:42+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T17:33:03+00:00

   Kinh tế:

  – Năm 1870, Anh dẫn đầu nền kinh tế thế giới.

  – Cuối thế kỉ XIX, Kinh tế Anh tụt xuống hạng 3 sau Mỹ và Đức do:

  + Công nghiệp Anh phát triển sớm, kỹ thuật lạc hậu.

  + Tư sản Anh đầu tư vào thuộc địa có lời (có hệ thống thuộc địa rông nhất thế giới, nguyên nhiên liệu, nhân công rẻ )

  – Dẫn đầu thế giới về xuất khẩu tư bản thương mại và thuộc địa.

  – Đầu thế kỷ XX công ty độc quyền về công nghiệp và tài chính ra đời.

  * Chính trị:

  – Hai đảng – Đảng Tự do và Đảng Bảo thủ thay nhau cầm quyền.

  – Chính sách ưu tiên hàng đầu là đẩy mạnh xâm lược. Đến năm 1914 thuộc địa của Anh rộng 33 triệu km2 với 400 triệu người.

  Đế quốc Pháp:

  * Kinh tế

  – Công nghiệp của Pháp phát triển chậm từ đang từ hạng nhì sau Anh, xuống hạng tư sau Mỹ, Đức, Anh do:

  + Pháp phải bồi thường chiến phí cho Đức, và cắt 1 phần lãnh thổ giàu tài nguyên cho Đức.

  + Pháp nghèo tài nguyên.

  + Tư sản xuất khẩu tư bản,phần lớn cho Thổ, Nga,Cận Đông, Trung Âu, Mỹ la tinh vay lấy lãi,…. đế quốc Pháp là “Chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi”

  – Các Công ty độc quyền ra đời trong điều kiện công nghiệp xuống hạng tư, đã chi phối rất nhiều nền kinh tế Pháp,

  – Nông nghiệp vẫn lạc hậu do không được trang bị kỹ thuật mới.

  0
  2021-09-10T17:33:19+00:00

  1. Đế quốc Anh*

  Kinh tế

  :- Năm 1870 dẫn đầu.

  – Năm 1913 xuống hạng 3 sau Mỹ và Đức do:

      + Công nghiệp Anh phát triển sớm , kỹ thuật lạc hậu .

      + Tư sản Anh đầu tư vào thuộc địa có lời ( có hệ thống thuộc địa rông nhất thế giới ,nguyên nhiên liệu , nhân công rẻ )

  -Dẫn đầu thế giới về xuất khẩu tư bản thương mại và thuộc địa .

  – Đầu thế kỷ XX công ty độc quyền về công nghiệp và tài chánh ra đời .

  * Chính trị :

  – Anh là nước Quân Chủ lập Hiến (Đảng Tự do và Bảo thủ thay nhau cầm quyền bảo vệ quyền lợi của tư sản

  .* Đối ngoại :

  – Đẩy mạnh xâm lược thuộc địa

  .-Thuộc địa Anh : 33 triệu km2 – ¼ diện tích thế giới ; 400 triệu dân

  – ¼ dân số thế giớ

  – Đế quốc mà mặt trời không bao giờ lặn : thuộc địa có khắp nơi Niu Di lân, Ô x trây lia , An Độ , Ai Cập, Xu đăng , Nam Phi, Ca na đa …., nên gọi là “Chủ nghĩa đế quốc thực dân” .

  2. Đế quốc Pháp :

  * Kinh tế :

  -Công nghiệp của Pháp phát triển chậm từ đang từ hạng nhì sau Anh , xuống hạng tư sau Mỹ, Đức, Anh do:

      +Pháp phải bồi thường chiến phí cho Đức, và cắt 1 phần lãnh thổ giàu tài nguyên cho Đức .              +Pháp nghèo tài nguyên,.

      +Tư sản xuất khẩu tư bản ,phần lớn cho Thổ , Nga ,Cận Đông , Trung Âu , Mỹ la tinh vay lấy lãi ….đế quốc Pháp là “Chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi”

  – Các Công ty độc quyền ra đời trong điều kiện công nghiệp xuống hãng tư .

  – Nông nghiệp vẫn lạc hậu do không được trang bị kỹ thuật mới

  * Chính trị:

  – Sau 4-9-1870 nền Cộng Hòa thứ ba : đàn áp nhân dân chạy đua vũ trang , xâm lược thuộc địa .

  * Đối ngoại :

  – Tăng cường xâm lược thuộc địa :hạng nhì thế giới ,

  -bằng 1/3 diện tích thuộc địa Anh- An giê ri, Tuy ni di, Ma rốc , Ma đa ga xca; Việt Nam , Lào , Cam pu chia …

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )