đặc điểm của gia tốc trong chuyển động chậm dần đều

Question

đặc điểm của gia tốc trong chuyển động chậm dần đều

in progress 0
Daisy 1 năm 2021-11-21T20:49:16+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

    0
    2021-11-21T20:50:30+00:00

    Đáp án:

    Đặc điểm của gia tốc trong chuyển động chậm dần đều là cùng phương, ngược chiều với chiều chuyển động và có độ lớn không đổi.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )