đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ gió và sâu bọ .lấy VD

Question

đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ gió và sâu bọ .lấy VD

in progress 0
Valentina 2 tháng 2021-10-07T04:00:33+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-07T04:02:03+00:00

   Đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ sâu bọ : 
  – Thường có màu sắc sặc sỡ 
  – Có hương thơm, mật ngọt 
  – Hạt phấn to và có gai 
  – Đầu nhuỵ có chất dính 

  VD : hoa mướp , hoa vừng , …
  Đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ gió : 
  – Hoa thường nằm ở ngọn cây 
  – Bao hoa thường tiêu giảm 
  – Chỉ nhị dài 
  – Hạt phấn nhiều, nhỏ, nhẹ 
  – Đầu nhuỵ thường có lông dính

  VD : hoa cau , bông lau , …

   

  0
  2021-10-07T04:02:25+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ gió:

  – Hoa thường tập trung ở ngọn 

  – Bao hoa thường tiêu giảm, thường không màu

  – Chỉ nhị dài, bao phấn treo lủng lẳng

  – Hạt phấn nhiều, nhỏ, nhẹ

  – Đầu nhụy và vòi nhụy dài, có nhiều lông

  VD: Hoa mướp, hoa cải, …

  Đặc điểm của hoa thụ phấn nhờ sâu bọ:

  – Có màu sắc sặc sỡ

  – Hạt phấn to, có gai

  – Đàu nhụy có chất dính

   – Có hương thơm, mật ngọt

  VD: Cây ngô, …

  $\text{#Annihilators}$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )