Đặc điểm của hủ nghĩa đế quốc Đức là gì ? Theo em, tại sao nước Đức dc so sánh như” Con hổ đói đến bàn tiệc muộn “?

Question

Đặc điểm của hủ nghĩa đế quốc Đức là gì ? Theo em, tại sao nước Đức dc so sánh như” Con hổ đói đến bàn tiệc muộn “?

in progress 0
Parker 3 tháng 2021-09-08T15:47:27+00:00 2 Answers 20 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T15:48:29+00:00

  – Chủ nghĩa đế quốc Đức là “chủ nghĩa đế quốc quân phiệt, hiếu chiến” vì nước Đức chịu ảnh hưởng sâu sắc của truyền thống quân phiệt Phổ, đã thi hành chính sách đối nội, đối ngoại phản động, hiếu chiến: để cao chủng tộc Đức, đàn áp phong trào công nhân, truyền bá bạo lực, chạy đua vũ trang. Do kinh tế phát triển mạnh nhưng lại bị thua thiệt do ít thuộc địa, giới cầm quyền Đức hung hãn đòi dùng vũ lực chia lại thị trường thế giới.

  – Đức được so sánh như “Con hổ đói đến bàn tiệc muộn” là vì Đức là nước phát triển sau lúc này có rất ít thuộc địa, phần lớn thuộc địa rơi vào tay các nước đế quốc Anh, Mĩ, Pháp nên chính phủ Đức đàn áp phong trào công nhân, truyền bá bạo lực, chạy đua vũ trang, hung hãn đòi dùng vũ lực để chia lại thị trường thế giới.

  0
  2021-09-08T15:49:03+00:00

   Đặc điểm của đế quốc Đức là chủ nghĩa đế quốc quân phiệt, hiếu chiến

  -Nc Đức đc ss như’ Con hổ đói đến bàn tiệc muộn’ vì nhà nc đức tuyên bố bạo lực, tính cực mua bán vũ khí, muốn xâm chiếm thêm lãnh thổ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )