Đặc điểm của phong trào giải phóng dân tộc từ sau thế chiến thứ 2 đến giữa những năm 90 của thế kỉ 20

Question

Đặc điểm của phong trào giải phóng dân tộc từ sau thế chiến thứ 2 đến giữa những năm 90 của thế kỉ 20

in progress 0
Bella 2 giờ 2021-09-11T00:30:34+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-11T00:32:06+00:00

    Các phong trào diễn ra rầm rộ , mang tính diện rộng lợi dụng lúc các nước đế quốc thiệt hại nặng trong chiến tranh 

    xin hay nhất + 5 sao + cảm ơn

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )