Đặc điểm của thể chế dân chủ chủ nô là gì

Question

Đặc điểm của thể chế dân chủ chủ nô là gì

in progress 0
Maya 1 tuần 2021-12-02T17:33:12+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-02T17:35:01+00:00

  – Thể chế dân chủ cổ đại mang tính chất dân chủ rộng rãi.

  – Tuy nhiên, đây là một thế chế chính trị dựa trên sự bóc lột nô lệ. Đối với đông đảo quân chúng nô lệ và kiểu dân thì đó cũng là nền chuyên chính của giai cấp chủ nô.

  + Khoảng 15.000 kiều dân được tự do sinh sống, buôn bán, làm ăn, nhưng không có quyền công dân.

  + Hơn 300.000 nộ lệ lao động, phục dịch và không có quyền gì cả, là tài sản riêng của mỗi chủ nô.

  0
  2021-12-02T17:35:06+00:00

  Người dân tự do có quyền cùng quý tộc bầu ra những người cai quản đất nước theo thời hạn quy định,được gọi là nhà nước dân chủ chủ nô

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )