đặc điểm của thời kì chiến tranh lạnh (1945-1989)

Question

đặc điểm của thời kì chiến tranh lạnh (1945-1989)

in progress 0
Kennedy 3 tuần 2021-07-08T20:25:15+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T20:26:19+00:00

  Đặc điểm của thời kì chiến tranh lạnh (1945-1989)

  -Có sự đối đầu căng thẳng, mâu thuẫn sâu sắc giữa hai phe Tư bản chủ nghĩa và Xã hội chủ nghĩa.

  0
  2021-07-08T20:26:44+00:00

  Theo mình là chiến trah ủy nhiệm -diễn ra trên mọi lĩnh vực nhưng không xung đột trực tiếp bằng quân sự, mà thay vào đó là 2 nước Hoa Kỳ- Liên Xô sẽ góp tiền đầu tư vào chiến tranh các nước khác

  Xin hay nhất

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )