Đặc điểm dinh dưỡng ở trai sông? Cách dinh dưỡng của trai có ý nghĩa như thế nào với môi trường sông nước

Question

Đặc điểm dinh dưỡng ở trai sông? Cách dinh dưỡng của trai có ý nghĩa như thế nào với môi trường sông nước

in progress 0
Amaya 3 tuần 2021-08-20T05:36:36+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

    0
    2021-08-20T05:38:05+00:00

    *Đặc điểmTrai sông dinh dưỡng thụ động, lấy mồi ăn (thường là vụn hữu cơ, động vật nguyên sinh) và oxi nhờ cơ chế lọc nước được trai sông hút vào. Nhờ cơ chế dinh dưỡng theo kiểu hút nước để lọc lấy vụn hữu cơ, động vật nguyên sinh và những động vật nhỏ khác mà trai sông có thể lọc nước.
    *Cách dinh dưỡng
    Trai dinh dưỡng theo kiểu hút nước để lọc lấy vụn hữu cơ, động vật nguyên sinh, các động vật nhỏ khác, góp phần lọc sạch nước vì cơ thể trai giống như những máy lọc sống. Ở những nơi nước ô nhiễm, người ta ăn trai, sò hay bị ngộ độc vì khi lọc nước, nhiều chất độc còn tồn đọng trong cơ thể trai, sò.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )