– Đặc điểm đô thị ở Bắc Mĩ? (tình hình đô thị hóa, tỉ lệ dân thành thị, sự phân bố các đô thị)

Question

– Đặc điểm đô thị ở Bắc Mĩ? (tình hình đô thị hóa, tỉ lệ dân thành thị, sự phân bố các đô thị)

in progress 0
Aaliyah 3 tháng 2021-09-21T17:08:50+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-21T17:10:11+00:00

  * Đặc điểm đô thị hoá sở Bắc Mĩ? (Tình hình đô thị hoá, tỉ lệ dân thành thị, sự phân bố các đô thị).

  Trả lời:

  – Tình hình đô thị hoá:

  Tốc độ đô thị hoá cao.

  – Tỉ lệ dân thành thị:

  75% dân cư sống ơn đô thị.

  – Sự phân bố các đô thị:

  Đô thị tập trung nhiều ơn phía nam Hồ Lớn, ven Đại Tây Dương, vào sâu trong nội địa đô thị càng ít.

  0
  2021-09-21T17:10:43+00:00

  – Đặc điểm đô thị ở Bắc Mĩ:

  + Các đô thị ở Bắc Mĩ phát triển nhanh, đặc biệt là của Hoa Kì

  + Số dân thành thị tăng nhanh, chiếm 76% dân số

  + Các đô thị lớn chủ yếu tập trung ven biển và phía Nam Hồ Lớn.

  + Ngày nay, nhiều đô thị mới đã xuất hiện ở phía Nam và phía Tây Hoa Kì.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )