Đặc điểm giống giữa trùng roi xanh và thực vật

Question

Đặc điểm giống giữa trùng roi xanh và thực vật

in progress 0
Cora 4 tuần 2021-08-17T06:17:17+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T06:18:24+00:00

  Đặc điểm giống giữa trùng roi xanh và thực vật:Là trùng roi có hạt diệp lục, và có thể quang hợp để tự dưỡng

  0
  2021-08-17T06:18:43+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Đặc điểm giống giữa trùng roi xanh và thực vật:

  – có lục lạp

  – tự dưỡng quang hợp

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )