đặc điểm kinh tế lãnh địa phong kiến ai nhanh nhất mik vote cảm ơn 5 sao câu trả lời hay nhất

Question

đặc điểm kinh tế lãnh địa phong kiến
ai nhanh nhất mik vote cảm ơn 5 sao câu trả lời hay nhất

in progress 0
aikhanh 6 ngày 2021-12-06T22:26:07+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-06T22:27:16+00:00

   Lãnh địa phong kiến là:+ Lãnh địa là đơn vị chính trị và kinh tế cơ bản trong thời kì phong kiến phân quyền ở châu Âu. – Đặc điểm chính của nền kinh tế lãnh địa: là cơ sở kinh tế đóng kín, mang tính chất tự nhiên, tự cấp, tự túc, không có sự trao đổi buôn bán với bên ngoài.

  xin hay nhất

  0
  2021-12-06T22:27:43+00:00

  Nông nô nhận đất của lãnh chúa cày cấy và nộp tô cho lãnh chúa.

  Biết dùng phân bón, gieo trồng theo thời vụ, biết dùng cày và bừa do ngựa kéo,…

  Hoạt động trong lãnh địa, nông nô làm nghề phụ như dệt vải, may quần áo, làm công cụ,… lãnh chúa có xưởng thủ công riêng như xưởng rèn, đồ gốm, may mặc.

  Lãnh địa là cơ sở kinh tế đóng kín, mang tính tự nhiên, tự cấp, tự túc, không có sự trao đổi buôn bán với bên ngoài.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )