. Đặc điểm nào dưới đây không có thằn lằn bóng đuôi dài? A. Vảy sừng xếp lớp. B. Màng nhĩ nằm trong hốc tai ở hai bên đầu. C. Bàn chân gồm có 4 ngón,

Question

. Đặc điểm nào dưới đây không có thằn lằn bóng đuôi dài?
A. Vảy sừng xếp lớp.
B. Màng nhĩ nằm trong hốc tai ở hai bên đầu.
C. Bàn chân gồm có 4 ngón, không có vuốt.
D. Mắt có mi cử động, có nước mắt.

in progress 0
Rylee 1 tháng 2021-08-05T17:32:28+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T17:34:02+00:00

  Đáp án:

   $C$

  Giải thích các bước giải:

  : Thằn lằn bóng đuôi dài có $4$ chi ngắn và $5$ ngón chân yếu.

  `=>` Không phải là $4$ ngón.

  0
  2021-08-05T17:34:22+00:00

  Đặc điểm nào dưới đây không có thằn lằn bóng đuôi dài?

  A. Vảy sừng xếp lớp.

  B. Màng nhĩ nằm trong hốc tai ở hai bên đầu.

  C. Bàn chân gồm có 4 ngón, không có vuốt.

  D. Mắt có mi cử động, có nước mắt.

  => Thằn lằn bóng đuôi dài bàn chân 5 ngón, có vuốt.

  chúc bn học tốt, xin hay nhất

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )