Đặc điểm nào sau đây giúp Hoa Kì hạn chế được những tiêu cực của đô thị hóa ?

Question

Đặc điểm nào sau đây giúp Hoa Kì hạn chế được những tiêu cực của đô thị hóa ?

in progress 0
Remi 1 tháng 2021-08-05T15:58:43+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-05T16:00:04+00:00

  Đặc điểm  giúp Hoa Kì hạn chế được những tiêu cực của đô thị hóa là :.Dân sống trong các thành phố vừa và nhỏ. 

  0
  2021-08-05T16:00:23+00:00

  => Dân sống trong các thành phố vừa và nhỏ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )