Đặc điểm nào sau đây không đúng với kết quả của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại a.Tạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế. b.Làm xuất hiện nhiều

Question

Đặc điểm nào sau đây không đúng với kết quả của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại
a.Tạo chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
b.Làm xuất hiện nhiều ngành mới
c.Giải phóng sức lao động của con người
d.Tăng tỉ lệ thất nghiệp và thiếu việc làm

in progress 0
Quinn 4 tháng 2021-08-16T05:21:36+00:00 1 Answers 47 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-16T05:22:38+00:00

  Đặc điểm nào sau đây không đúng với kết quả của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại:

  C. Giải phóng sức lao động của con người 

  Giải thích:
  Vì cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại là áp dụng những thành tựu khoa học kĩ thuật vào lao động nên sẽ giảm sức lao động của con người, tăng năng suất và chất lượng sản phẩm. 
  Ví dụ: 

  Áp dụng máy phun nước tự động => con người không cần tưới nước cho cây => giảm sức lao động

  Ngoài ra bạn cũng có thể nhận ra C sai = phương pháp loại trừ.

  A. đúng ( kinh tế phát triển khi áp dụng khoa học và công nghệ hiện đại, tăng năng suất … )

  B. Đúng ( vì xuất hiện những nghành mới như là ngành tri thức, công nghệ thông tin,…)
  D. Đúng ( vì khi áp dụng Khoa học kĩ thuật, công nghệ thì chúng sẽ thay thế con người, làm ko mắc sai sót, năng suất cao,… điển hình là robot)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )