Đặc điểm nào sau đây mô tả về đặc điểm đầu, cổ, mình, chân của lợn Ỉ

Question

Đặc điểm nào sau đây mô tả về đặc điểm đầu, cổ, mình, chân của lợn Ỉ

in progress 0
Remi 1 năm 2021-07-23T08:20:10+00:00 2 Answers 7 views 0

Answers ( )

  -1
  2021-07-23T08:21:40+00:00

  Đầu to,tròn ,mũi to và dài . Cổ thụt .mình trong và to béo .chân ngắn và to 

  -1
  2021-07-23T08:21:52+00:00

  Lợn ỉ là một giống lợn địa phương ở miền Bắc Việt Nam, nay ít được nuôi vì hiệu quả kinh tế không cao, và hiện có ngu

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )