Đặc điểm nền công nghiệp ở Bắc Mỹ A. Tiên tiến phát triển mạnh mẽ B. Ứng dụng nhiều thành tựu khoa học kỹ thuật C. Nền nông nghiệp hàng hoá với quy m

Question

Đặc điểm nền công nghiệp ở Bắc Mỹ
A. Tiên tiến phát triển mạnh mẽ
B. Ứng dụng nhiều thành tựu khoa học kỹ thuật
C. Nền nông nghiệp hàng hoá với quy mô lớn
D. Tất cả đều đúng

in progress 0
Josie 3 tháng 2021-09-18T20:20:33+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-18T20:21:41+00:00

  * Đặc điểm công nghiệp Bắc Mĩ:
  A. Tiên tiến phát triển mạnh mẽ

  B. Ứng dụng nhiều thành tựu khoa học kỹ thuật

  C. Nền nông nghiệp hàng hoá với quy mô lớn

  D. Tất cả đều đúng

  0
  2021-09-18T20:22:14+00:00

  D vì theo sgk ghi lại thì có nền nông nghiệp Bắc Mĩ tiên tiến, ứng dụng nhiều thành tựu khoa học kĩ thuật và nền nông nghiệp hàng hóa được tổ chức với quy mô lớn.

  (đề sửa thành nông nghiệp thì mới đúng nhé)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )