đặc điểm nền nông nghiệp Bắc Mĩ phát triển mạnh đạt trình độ cao

Question

đặc điểm nền nông nghiệp Bắc Mĩ phát triển mạnh đạt trình độ cao

in progress 0
Natalia 2 tháng 2021-09-27T09:24:45+00:00 1 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-27T09:26:09+00:00

  Đáp án:

  * Đặc điểm nền nông nghiệp Bắc Mĩ phát triển mạnh đạt trình độ cao

  – Nông nghiệp Bắc Mĩ phát triển mạnh mẽ, đạt đến trình độ cao nhờ điều kiện tự nhiên thuận lợi và kĩ thuật tiên tiến. Đặc biệt, Hoa Kì và Ca-na-đa có tỉ lệ lao động trong nông nghiệp rất thấp nhưng sản xuất ra khối lượng nông sản rất lớn.

  – Hoa Kì và Ca-na-đa có diện tích đất nông nghiệp lớn và trình độ khoa học kĩ thuật tiên tiến, nhờ đó đã phát triển được nền nông nghiệp hàng hoá với quy mô lớn. 
  – Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp ở Bắc Mĩ cũng có những hạn chế : nhiều nông sản có giá thành cao nên thường bị cạnh tranh mạnh trên thị trường, việc sử dụng nhiều phân hoá học và thuốc trừ sâu đã có những tác động xấu tới môi trường..

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )