Đặc điểm phân biệt nghành ruột khoang và nghành thân mềm

Question

Đặc điểm phân biệt nghành ruột khoang và nghành thân mềm

in progress 0
Liliana 1 tháng 2021-08-11T04:29:16+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-11T04:30:27+00:00

  Đáp án:

   ĐẶC ĐIỂM NGÀNH RUỘT KHOANG:Cơ thề có đối xứng tỏa tròn; – Thành cơ thê đều có 2 lớp tế bào: lớp ngoài, lớp trong, giữa 2 lớp này là tầng keo, Đều có tế bào gai tự vệ.

  Đặc điểm phân biệT  nghành thân mềm: thân mềm, không phân đốt, có vỏ đá vôi, có khoang áo, hệ tiêu hóa phân hóa và cơ quan di chuyển thường đơn giản. Riêng mực, bạch tuộc thích nghi với lối săn mồi và di chuyển nên có vỏ tiêu giảm và cơ quan di chuyển. 

  HỌC TỐT!

  XIN HAY NHẤT

  0
  2021-08-11T04:30:52+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  – Các phân biệt ngành ruột khoang với ngành thân mền là

  – ngành ruột khoang

  + Cơ thể đối xưng toả tròn 

  + ruột dạng túi

  + Ding dưỡng bằng cách dị dưỡng 

  + thành cơ thể có hai lớp tế bào

  + tự vệ và tấn công bằng tế bào gai

  – ngành thân mền

  + thân mền ko phân đốt , có vỏ đá vôi ( riêng mực và bạch tuộc có vỏ tiêu giảm )

  + có khoang áo phát triển

  + hệ tiêu hoá phân hoá 

  + cơ quan di chuyển thường đơn giản ( riêng mực và bạch tuộc có cơ quan di chuyển phát triển )

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )