đặc điểm phân biệt tổng thống, đại nghị, lưỡng tính (bộ môn pháp luật đại cương ạh)

Question

đặc điểm phân biệt tổng thống, đại nghị, lưỡng tính (bộ môn pháp luật đại cương ạh)

in progress 0
Julia 3 tháng 2021-09-19T03:32:35+00:00 1 Answers 12 views 0

Answers ( )

    0
    2021-09-19T03:33:55+00:00

    Tuy đây là đề tài mà mọi người biết rất nhiều nhưng D vẫn muốn post lên mong được sự góp ý của tất cả tham khảo và góp ý. Với khả năng nhận thức còn kém và sự hiểu biết còn nông can nhưng D đã cố gắng rất nhiều trong bài viết này. Hy vọng nó cũng đem lại kết quả cho người đọc. Chính thể cộng hòa là một loại hình tổ chức nhà nước dân chủ, ở đó chủ quyền tối cao của nhà nước thuộc về nhân dân và nhân dân bầu ra những người đại diện để thực hiện chủ quyền đó. Chính thể cộng hòa là một mô hình tổ chức nhà nước tư sản hoàn toàn từ bỏ một cách tuyệt đối với mọi dấu ấn của nhà nước phong kiến chuyên chế. Chính thể cộng hòa tư sản tồn tại hai dạng thức cơ bản, phổ biến nhất là cộng hòa tổng thống (Mỹ, Mêhicô, Philippin, Achentina, Vênêxuêla) và cộng hòa đại nghị (Italia, Đức, Hunggari, Ấn Độ, Xlôvakia). Vậy, giữa hai hình thức chính thể cộng hòa này có những điểm gì giống và khác nhau

    hok vui nha.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )