Dac diem phan bo dan cu do thi cua chau á hinh 6.1 lop 8 sgk trang 20

Question

Dac diem phan bo dan cu do thi cua chau á hinh 6.1 lop 8 sgk trang 20

in progress 0
Ximena 2 tháng 2021-10-13T03:09:14+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-13T03:10:31+00:00

  * Dân cư Đông Nam Á phân bố không đều:

  – Dân cư tập trung đông đúc ở khu vực đồng bằng ven biển các quốc gia Việt Nam, In-đô- nê-xi-a, Phi-lip-pin…Mật độ dân số cao trên 100 người/km2.

  – Các khu vực còn lại dân cư thưa thớt hơn, mật độ dân số phổ biến mức từ 1 – 50 người/km2.

  * Nguyên nhân:

  – Vùng đồng bằng ven biển khí hậu ôn hòa, địa hình bằng phẳng, các hoạt động sản xuất sinh hoạt diễn ra thuận lợi, dễ dàng giao lưu với các nước trong khu vực và trên thế giới.

  – Vùng còn lại chủ yếu là khu vực địa hình miền núi, khó khăn cho giao thông, phát triển kinh tế nên dân cư thưa thớt hơn.

  0
  2021-10-13T03:11:04+00:00

  phân bố không đều:

  – Dân cư tập trung đông đúc ở khu vực đồng bằng ven biển các quốc gia Việt Nam, In-đô- nê-xi-a, Phi-lip-pin…Mật độ dân số cao trên 100 người/km2.

  – Các khu vực còn lại dân cư thưa thớt hơn, mật độ dân số phổ biến mức từ 1 – 50 người/km2.

  * Nguyên nhân:

  – Vùng đồng bằng ven biển khí hậu ôn hòa, địa hình bằng phẳng, các hoạt động sản xuất sinh hoạt diễn ra thuận lợi, dễ dàng giao lưu với các nước trong khu vực và trên thế giới.

  – Vùng còn lại chủ yếu là khu vực địa hình miền núi, khó khăn cho giao thông, phát triển kinh tế nên dân cư thưa thớt hơn.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )