Đặc điểm phát triển cơ thể vật nuôi non.

Question

Đặc điểm phát triển cơ thể vật nuôi non.

in progress 0
Josie 5 tháng 2021-07-20T22:33:54+00:00 2 Answers 8 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-20T22:35:39+00:00

  Có 3 đặc điểm của sự phát triển cơ thể vật nuôi non:
  – Sự điều tiết thân nhiệt chưa hoàn chỉnh.
  – Chức năng sinh sản hoàn chỉnh.

  Hệ miễn dịch chưa tốt.

  0
  2021-07-20T22:35:41+00:00

  Có 3 đặc điểm:

  Sự điều tiết chưa hoàn chỉnh.

  Hệ tiêu hóa chưa hoàn chỉnh.

  Hệ miễn dịch chưa tốt.

  Xin ctlhn.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )