đặc điểm phát triển kinh tế của đông nam á

Question

đặc điểm phát triển
kinh tế của đông nam á

in progress 0
Alice 1 tháng 2021-08-03T22:56:14+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-03T22:57:41+00:00

  Huy Voưn

  Đặc điểm kinh tế khu vực Đông Nam Á là:

  +Nền kinh tế phát triển ko vững bền,lạc hậu và phải cung cấp các nguyên liệu cho nước khác

  +Sản xuất và xuất khẩu nguyên liệu vẫn còn xem đứng trong vị trí đáng kể trong nền kinh tế Đông Nam Á

  +Nhu cầu sử dụng tẳng cao

  `to`Khai thác tài nguyên quá mức

  +Hiện nay đang áp dụng quá trình công nghiệp hóa vào sản xuất

  +Cơ cấu bắt đầu có hướng tích cực

  `to`Phát triển kinh tế chưa vượt bậc,còn kém

  0
  2021-08-03T22:57:46+00:00

  – Thời thuộc địa, nền kinh tế lạc hậu, tập trung vào sản xuất lương thự, phát triển công nghiệp khai khoáng cung cấp nguyên liệu cho đế quốc.

  – Ngày nay, sản xuất và xuất khẩu nguyên liệu vẫn chiếm vị trí đáng kể trong kinh tế của nhiều nước.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )