đặc điểm quá trình đô thị hóa của bắc mĩ-trung, nam mĩ -tốc độ đô thị hóa -tỉ lệ dân thành thị -tính chất -nguyên nhân

Question

đặc điểm quá trình đô thị hóa của bắc mĩ-trung, nam mĩ
-tốc độ đô thị hóa
-tỉ lệ dân thành thị
-tính chất
-nguyên nhân

in progress 0
Camila 3 tháng 2021-09-08T07:17:37+00:00 1 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-08T07:19:34+00:00

  *Đặc điểm đô thị hoá ở Bắc Mĩ :

      -tỉ lệ dân đô thị cao chiếm khoảng 76% số dân

      -các đô thị bắc mĩ phát triển nhanh đặc biệt là hoa kì

      -các đô thị lớn tập trung chủ yếu ở ven biển Thái Bình Dương , Đại Tây Dương và phía nam hồ lớn

      -ngày nay nhiều đô thị mới ở phía nam và ven Thái Bình Dương ở phía tây hoa kì

      -quá trình đô thị hoá phát triển mạnh thì vấn đề đặt ra là ô nhiễm môi trườn

  *Ở Trung và Nam Mĩ: đô thị hoá tự phát, không gắn liền với quá trình công nghiệp hoá. Tốc độ đô thị hóa nhanh trong điều kiện nền kinh tế còn chưa phát triển nên gây nhiều hậu quả như việc làm, nhà ở, ô nhiễm môi trường đô thị.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )