đặc điểm vị trí lảnh thổ việt nam có ảnh hưởng như thế nào đến xã hội

Question

đặc điểm vị trí lảnh thổ việt nam có ảnh hưởng như thế nào đến xã hội

in progress 0
Kennedy 13 phút 2021-09-10T02:57:20+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-10T02:58:22+00:00

  – Phát triển kinh tế nhiều ngành (Nông nghiệp, ngư nghiệp, du lịch)
  – Hội nhập và giao lưu dễ dàng với các nước trong khu vực Đông Nam Á và thế giới.
  -Phát triển kinh tế biển giúp tăng tính phát triển kinh tế toàn diện cho đất nước .

  -Đường bờ biển có lợi cho việc phát triển kinh tế.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )