đặc tính nổi trội của các cấp tổ chức sống là j , cho VD

Question

đặc tính nổi trội của các cấp tổ chức sống là j , cho VD

in progress 0
Eva 2 năm 2021-05-30T02:56:55+00:00 2 Answers 10 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-30T02:57:57+00:00

  Đáp án: đặc tính nổi trội của các cấp tổ chức sống là đặc tính phát triển hơn của bậc cao hơn, mà những cấp bậc thấp trước nó không có. Do sự tương tác giữa các bộ phận cấu thành

  Ví dụ: các tế bào không có khả năng thể hiện cảm xúc nhưng nhiều tế bào khi tạo nên một cơ thể hoàn chỉnh có khả năng thể hiện cảm xúc

  Giải thích các bước giải:

  0
  2021-11-30T02:58:09+00:00

  Các đặc tính sống nổi trội là: trao đổi vật chất – năng lượng, sinh trưởng phát triển, cảm ứng, sinh sản, tự điều chỉnh.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )