Đặc trưng của lãnh địa phong kiến, thành thị trung đại là gì?

Question

Đặc trưng của lãnh địa phong kiến, thành thị trung đại là gì?

in progress 0
Alice 19 phút 2021-09-12T23:12:47+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-12T23:13:54+00:00

  Đặc trưng của lãnh địa phong kiến:

  -Gồm có người chỉ huy và có người chịa sự chỉ huy

  -Kinh tế tự cung tự cấp.

  Đặc trưng của thành thị trung đại:

  -Kinh tế vừa sản xuất vừa buôn bán.

  -Có thợ thủ công và thương nhân

  0
  2021-09-12T23:14:03+00:00

  Đặc điểm kinh tế của thành thị trung đại: Trong lãnh địa, nông nô tự sản xuất ra mọi vật dụng và tiêu dùng, những thứ do mình làm ra. đó  nền kinh tế đóng kín, tự cung tự cấp, chủ yếu  nông nghiệp. Ờ các thành thị, hàng hoá được trao đổi buôn bán tự do, kinh tế chủ yếu  thủ công nghiệp và thương nghiệp.

  Cho mik ctlhn cho nhóm ak

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )