đại hội Chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc có tác dụng như thế nào

Question

đại hội Chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc có tác dụng như thế nào

in progress 0
Anna 2 tháng 2021-10-20T07:25:29+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-20T07:26:35+00:00

  Trả lời :  

  Đúng ra tên gọi lúc bấy giờ là : Đại hội Anh hùng, Chiến sĩ thi đua và cán bộ phương mẫu toàn quốc. Phong trào thi đua yêu nước do Chủ tịch Hồ Chí Minh phát động từ năm 1948. Đại hội thi đua lần thứ nhất khai mạc vào ngày 1/5/1952 tại Đại Từ, Thái Nguyên . Có 153 chiến sĩ thi đua công, binh và lao động trí óc toàn quốc về dự.

  0
  2021-10-20T07:26:41+00:00

   “Lời kêu gọi thi đua ái quốc” nhằm động viên đồng bào, đồng chí, chiến sĩ phát huy truyền thống yêu nước, đoàn kết, góp sức, góp công, góp của vào sự nghiệp kiến thiết đất nước.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )