Đại hội đại biểu lần thứ 2 của Đảng họp có ý nghĩa lịch sử như thế nào ?

Question

Đại hội đại biểu lần thứ 2 của Đảng họp có ý nghĩa lịch sử như thế nào ?

in progress 0
Vivian 1 năm 2021-08-09T23:53:48+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-09T23:54:54+00:00

  mởi đường lỗi chính sách nhân dân đảng chia ruộng đất cho nông dân và bầu đại biểu trung ương

  0
  2021-08-09T23:55:47+00:00

  Đại hội đại biểu lần thứ 2 của Đảng họp có ý nghĩa lịch sử như thế nào ? 

  ⇒ Đánh dấu bước phát triển mới trong quá trình lãnh đạo của Đảng, là ”Đại hội kháng chiến thắng lợi”. 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )