Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 3 của Đảng Lao động Việt Nam (tháng 9/1960) đã xác định cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở Miền Nam có vai trò nh

Question

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 3 của Đảng Lao động Việt Nam (tháng 9/1960) đã xác định cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở Miền Nam có vai trò như thế nào đối với sự nghiệp Giải Phóng Miền Nam, thống nhất đất nước?

in progress 0
Isabelle 5 tháng 2021-07-09T00:25:03+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-09T00:26:37+00:00

  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 3 của Đảng Lao động VN đã xác định cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở Miền Nam có vai trò trắc nghiệm đối với sự nghiệp giải phóng Miền Nam ,thống nhất đất nước.

  Ủng hộ mình nhé!

  0
  2021-07-09T00:26:54+00:00

  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 3 của Đảng Lao động Việt Nam (tháng 9/1960) đã xác định cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở Miền Nam quyết định trực tiếp đối với sự nghiệp Giải Phóng Miền Nam, thống nhất đất nước
  — Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III (9-1960) đã xác định: cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam có vai trò quyết định trực tiếp đối với sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
  Xin hay nhất

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )