dẫn 1,344l CO2 đktc vào 50ml Ca(OH)2 1M a, Viết các pt phản ứng xảy ra b, Tính khối lượng CaCO3 bị hoà tan c, Tính thể tích CO2 để kết tủa thực đại gi

Question

dẫn 1,344l CO2 đktc vào 50ml Ca(OH)2 1M
a, Viết các pt phản ứng xảy ra
b, Tính khối lượng CaCO3 bị hoà tan
c, Tính thể tích CO2 để kết tủa thực đại
giúp mình với !!!

in progress 0
Adalyn 2 tuần 2021-07-08T17:10:19+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T17:11:54+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  0
  2021-07-08T17:12:17+00:00

  50ml=0,05l

  $n_{CO_2}=\dfrac{1,344}{22,4}=0,06(mol)$

  $n_{Ca(OH)_2}=0,05.1=0,05(mol)$

  a.

  $Ca(OH)_2+CO_2\xrightarrow{}CaCO_3+H_2O$
  0,05 : 0,05 : 0,05 : 0,05 (mol)

  $CaCO_3+CO_2+H_2O\xrightarrow{} Ca(HCO_3)_2$

  0,01 : 0,01 : 0,01 : 0,01 (mol)

  Ta có : $T=\dfrac{n_{CO_2}}{n_{Ca(OH)_2}}=\dfrac{0,6}{0,5}=1,2(mol)$

  => $\text{ tạo 2 muối:}CaCO_3, Ca(HCO_3)_2$

  b. 
  $m_{CaCO_3}\text{đã hòa tan}=0,01.100=1(g)$

  c. 
  Để kết tủa cực đại => $n_{CO_2}=n_{Ca(OH)_2}=0,05(mol)$

  ( ko có dư $CO_2$ nên không hòa tan được $CaCO_3$)

  => $V_{CO_2}=0,05.22,4=1,12(l)$

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )