Dẫn 3,36l khí CO qua ống sứ nung nống đụng 16g CuO,sau một thời gian pư thu đc chất rắn B gồm Cu,CuO có khối lượng 14,4 g và V lít hỗn hợp khí gồm CO

Question

Dẫn 3,36l khí CO qua ống sứ nung nống đụng 16g CuO,sau một thời gian pư thu đc chất rắn B gồm Cu,CuO có khối lượng 14,4 g và V lít hỗn hợp khí gồm CO2 và CO.
a.Viết ptpư xảy ra .
b.Tính V.
c.tính phần trăm khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp B và D.

in progress 0
Mackenzie 6 ngày 2021-12-03T21:08:28+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-03T21:09:55+00:00

  Đáp án:

   b) V=3,36 lít

  c) %mCu=44,44% -> %mCuO=55,56%

  %mCO2=75,86% -> %mCO=24,14%

  Giải thích các bước giải:

   CO + CuO —> Cu + CO2

  nCO=3,36/22,4 =0,15 mol

  V CO ban đầu=V CO2 + V CO dư=3,36 lít=V

  Ta có: m rắn giảm=m O bị khử=16-14,4=1,6 gam -> nO bị khử=1,6/16=0,1 mol =nCO2

  -> nCO dư=0,15-0,1=0,05 mol

  nCuO ban đầu=16/(64+16)=0,2 mol

  -> nCu=nO bị khử=0,1 mol -> nCuO dư=0,1 mol

  -> mCu=0,1.64=6,4 gam ->%mCu=6,4/14,4=44,44% -> %mCuO=55,56%

  mD=mCO + mCO2=0,1.44+0,05.28=5,8 gam 

  ->%mCO2=0,1.44/5,8=75,86% -> %mCO=24,14%

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )