Dẫn 3,36l khí siêu hai và 120ml dung dịch naoh 2m sau phản ứng thu được

Question

Dẫn 3,36l khí siêu hai và 120ml dung dịch naoh 2m sau phản ứng thu được

in progress 0
Eliza 2 tháng 2021-10-14T07:29:50+00:00 1 Answers 7 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-14T07:31:26+00:00

  Đáp án:

   11,34g và 6,24 g

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  nS{O_2} = 0,05 \times 1,5 = 0,075\,mol\\
   \Rightarrow VS{O_2} = 0,075 \times 22,4 = 1,68l\\
  nS{O_2} = \dfrac{{3,36}}{{22,4}} = 0,15\,mol\\
  nNaOH = 0,12 \times 2 = 0,24\,mol\\
  T = \dfrac{{nNaOH}}{{nS{O_2}}} = \dfrac{{0,24}}{{0,15}} = 1,6\\
  1 < T < 2 \Rightarrow \text{ tạo cả 2 muối}\\
  2NaOH + S{O_2} \to N{a_2}S{O_3} + {H_2}O(1)\\
  N{a_2}S{O_3} + S{O_2} + {H_2}O \to 2NaHS{O_3}(2)\\
  nS{O_2}(1) = nN{a_2}S{O_3}(1) = 0,12\,mol\\
  nS{O_2}(2) = nN{a_2}S{O_3}(2) = 0,15 – 0,12 = 0,03\,mol\\
  mN{a_2}S{O_3} = (0,12 – 0,03) \times 126 = 11,34g\\
  mNaHS{O_3} = 0,03 \times 2 \times 104 = 6,24g
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )