Dẫn 4,48 lít khí HCl ( đktc ) vào 2 lít nước thu được 2 lít dung dịch có pH là ?

Question

Dẫn 4,48 lít khí HCl ( đktc ) vào 2 lít nước thu được 2 lít dung dịch có pH là ?

in progress 0
Genesis 3 tháng 2021-09-14T12:38:46+00:00 2 Answers 130 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-14T12:40:02+00:00

  $n_{HCl}=\dfrac{4,48}{22,4}=0,2 mol$

  $V_{dd}=2l\Rightarrow C_{HCl}=0,2:2=0,1M$

  $[H^+]=0,1M\Rightarrow pH=-\lg0,1=1$

  0
  2021-09-14T12:40:22+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l} pH=1\end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l} n_{HCl}=\dfrac{4,48}{22,4}=0,2\ mol.\\ ⇒C_{M_{HCl}}=\dfrac{0,2}{2}=0,1\ M.\\ ⇒[H^+]=C_{M_{HCl}}=0,1\ M.\\ ⇒pH=-log([H^+])=-log(0,1)=1\end{array}\)

  chúc bạn học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )