Dẫn 44 gam khí CO2 phản ứng hết với 74 gam Ca(OH)2 thu được canxi cacbonat và 18 gam nước. Tính khối lượng canxi cacbonat thu được. Hóa học 8

Question

Dẫn 44 gam khí CO2 phản ứng hết với 74 gam Ca(OH)2 thu được canxi cacbonat và 18 gam nước. Tính khối lượng canxi cacbonat thu được. Hóa học 8

in progress 0
Iris 2 tuần 2021-08-30T16:40:23+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-30T16:41:46+00:00

  Theo định luật bảo toàn khối lượng:

  $m_{CO_2}+m_{Ca(OH)_2}=m_{CaCO_3}+m_{H_2O}$

  Khối lượng canxi cacbonat là:

  $m_{CaCO_3}=44+74-18=100g$

  0
  2021-08-30T16:42:20+00:00

  Đáp án:

  \(\begin{array}{l} m_{CaCO_3}=100\ g.\end{array}\)

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l} PTHH:CO_2+Ca(OH)_2\to CaCO_3↓+H_2O\\ \text{Áp dụng ĐLBT khối lượng ta có:}\\ m_{CO_2}+m_{Ca(OH)_2}=m_{CaCO_3}+m_{H_2O}\\ \Rightarrow m_{CaCO_3}=m_{CO_2}+m_{Ca(OH)_2}-m_{H_2O}\\ \Rightarrow m_{CaCO_3}=44+74-18=100\ g.\end{array}\)

  chúc bạn học tốt!

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )