Dẫn 6,72 lít hỗn hợp gồm C2H4 và CH4 qua bình đựng dung dịch Brom.Thấy khối lượng bình tăng 5,6g a,Tính%các chất trong hỗn hợp theo V ,theo m? b,Nếu đ

Question

Dẫn 6,72 lít hỗn hợp gồm C2H4 và CH4 qua bình đựng dung dịch Brom.Thấy khối lượng bình tăng 5,6g
a,Tính%các chất trong hỗn hợp theo V ,theo m?
b,Nếu đối hỗn hợp trên . Tính Vkkhi cần dùng biết VO2-1/5Vkkhí
c,Cho CO2 ở trên sục vào 250ml dung dịch Ca(OH),2M.Xác định muối và tính khối lượng ?Biết V đều đc đo ở ĐKTC

in progress 0
Delilah 1 tháng 2021-11-10T21:13:58+00:00 1 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-11-10T21:15:24+00:00

  Đáp án:

  Vì CH4 ko pu 

  C2H4 pu nên:

  nC2H4=$\frac{5,6+5,6}{28}$ =0,2mol

  V C2H4=0,2.22,4=4,48l

  a/

  %V C2H4=$\frac{4,48}{6,72}$ =66,67%

  %V CH4=33,33%

  b/ 

  C2H4+3O2=2CO2+2H2O

  0,2       0,6        0,4

  V O2=0,6.22,4=13,44l

  VO2=1/5Vkk

  =>V kk=13,44.5=67,2l

  c/ 

  nCO2=0,4mol

  nCa(OH)2=0,5mol

  T=0,5/0,4=1,25mol

  =>Tạo 2 muối: NaHCO3, Na2CO3

  2NaOH+CO2=Na2CO3+H2O

      2x         x            x                

  NaOH+CO2=NaHCO3

       y         y         y

  Đặt x, y là nNa2CO3, nNaHCO3

  nCO2=x+y=0,4

  nNaOH=2x+y=0,5

  =>x=0,1 

  y=0,3

  mNa2CO3=0,1.106=10,6g

  mNaHCO3=0,3.84=35,2g

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )