Dẫn 8,96 lít khí H2S (đktc) vào 1 lít dung dịch NaOH 1M . Sau khi phản ứng xảy ra thu được m gam chất tan . Giá trị của m là

Question

Dẫn 8,96 lít khí H2S (đktc) vào 1 lít dung dịch NaOH 1M . Sau khi phản ứng xảy ra thu được m gam chất tan . Giá trị của m là

in progress 0
Madeline 1 năm 2021-10-26T19:12:27+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-26T19:14:00+00:00

  H2S + 2NaOH → 2H2O + Na2S

  0.4                                       0.4

  nH2S = $\frac{8,96}{22,4}$ = 0,4 mol

  nNaOH = $\frac{1}{1}$ = 1 mol

  $\frac{0.4}{1}$ < $\frac{1}{2}$ 

  ⇒ H2S sẽ phản ứng hết, NaOH thì sẽ dư

  nNa2S = nH2S = 0.4 mol

  ⇒ mNa2S = 0.4 x 78 = 31.2g

  0
  2021-10-26T19:14:06+00:00

  Đáp án:

   CHÚC BẠN HỌC TỐT !!!!!!

  Giải thích các bước giải:

      n H2S = 8,96/22,4 = 0,4 (mol)

      n NaOH = 1.1 = 1 (mol)

  PTHH:

      H2S   +   2NaOH   —–>   2H2O   +   Na2S

  Ta có:

      0,4/1  <  1/2

  => H2S phản ứng hết, NaOH dư

  Theo PTHH:

      n Na2S = n H2S = 0,4 (mol)

  => m Na2S = 0,4.78 = 31,2 (g)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )