Dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ như thế nào

Question

Dân chủ xã hội chủ nghĩa là nền dân chủ như thế nào

in progress 0
Maria 3 tháng 2021-09-06T17:30:53+00:00 2 Answers 11 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-06T17:31:54+00:00

  Dân chủ: Là quyền lực thuộc về nhân dân, là quyền làm chủ của nhân dân trong các lĩnh vực đời sống xh của đất nước; dân chủ là một hình thức nhà nước gắn với giai cấp thống trị do đó dân chủ luôn mang bản chất giai cấp. – Bản chất của nền dân chủ XHCN được thể hiện: … + Là nền dân chủ của nhân dân lao động.

  0
  2021-09-06T17:32:46+00:00

  là quyền lực thuộc về nhân dân, là quyền làm chủ của nhân dân trong các lĩnh vực đời sống xã hội của đất nước

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )