dân cư châu âu gồm các chủng tộc,ngôn ngữ chính nào?

Question

dân cư châu âu gồm các chủng tộc,ngôn ngữ chính nào?

in progress 0
Ximena 1 tháng 2021-08-31T08:10:48+00:00 2 Answers 2 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T08:12:14+00:00

  – Dân cư Châu Âu gồm các chủng tộc gì?

  + Dân cư châu Âu chủ yếu gồm chủng tộc Ơ-rô-pê-ô-it

  – Ngôn ngữ chính của dân cư châu âu là gì?

  + Gồm ba nhóm ngôn ngữ chính:  Giecman, Latinh,  Xlavơ

  0
  2021-08-31T08:12:31+00:00

  – DÂN CƯ CHÂU ÂU THUỘC CHỦNG TỘC Ơ-RÔ-PÊ-Ô-IT

  -NGÔN NGỮ CHÍNH LÀ : Giecman, Latinh,  Xlavơ

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )