Dẫn khí SO2 qua 200ml dung dịch Ba(OH)2 aM thu được 21,7g kết tủa, thêm tiếp dung dịch NaOH đến dư vào lại thêm 10,85g kết tủa nữa. Tính a?

Question

Dẫn khí SO2 qua 200ml dung dịch Ba(OH)2 aM thu được 21,7g kết tủa, thêm tiếp dung dịch NaOH đến dư vào lại thêm 10,85g kết tủa nữa. Tính a?

in progress 0
Alaia 2 tháng 2021-10-15T17:52:49+00:00 2 Answers 5 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-15T17:54:17+00:00

  Đáp án:

   0,75M

  Giải thích các bước giải:

   Do khi thêm tiếp dung dịch NaOH lại xuất hiện thêm kết tủa, nên khi $SO_2$ tác dụng với $Ba(OH)_2$ tạo 2 muối $BaSO_3: 21,7g⇔0,1\ mol; Ba(HSO_3)_2$

  Bảo toàn Ba, ta có $n_{Ba(OH)_2}=n_{BaSO_3}+n_{Ba(HSO_3)_2}$

  $Ba(HSO_3)_2+2NaOH\to BaSO_3↓+Na_2SO_3+2H_2O$(1)

  ⇒ $n_{Ba(HSO_3)_2}=n_{BaSO_3(1)}=\dfrac{10,85}{217}=0,05$

  ⇒ 0,2a=0,1+0,05⇒a=0,75M

  0
  2021-10-15T17:54:42+00:00

  Đáp án:

  Do khi thêm tiếp dung dịch NaOH lại xuất hiện thêm kết tủa, nên khi SO2 tác dụng với Ba(OH)2 tạo 2 muối BaSO3:21,7g⇔0,1 mol;Ba(HSO3)2

  Bảo toàn Ba, ta có nBa(OH)2=nBaSO3+nBa(HSO3)2

  Ba(HSO3)2+2NaOH→BaSO3↓+Na2SO3+2H2O(1)

   nBa(HSO3)2=nBaSO3(1)=10,85217=0,05

  ⇒ 0,2a=0,1+0,05⇒a=0,75M

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )