dẫn luồng khí h2 qua 6g một oxit sắt và nung nóng để phản ứng xẩy ra hoàn toàn , thấy tạo ra 4,2 g Fe . tìm công thức phân tử của oxi sắt đó và tìm th

Question

dẫn luồng khí h2 qua 6g một oxit sắt và nung nóng để phản ứng xẩy ra hoàn toàn , thấy tạo ra 4,2 g Fe . tìm công thức phân tử của oxi sắt đó và tìm thể tích H2 phản ứng

in progress 0
Elliana 3 ngày 2021-12-07T19:52:15+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-12-07T19:53:21+00:00

  Đáp án:

   Fe2O3 và 2,52 l

  Giải thích các bước giải:

  FexOy+yH2->xFe+yH2O

  nFe=4,2/56=0,075 mol

  mO trong oxit=6-4,2=1,8 g

  nO=1,8/16=0,1125 mol

  Ta có

  nFe : nO=0,075 :0,1125=2:3

  =>CTHH là Fe2O3

  nH2=nO trong oxit=0,1125 mol

  VH2=0,1125×22,4=2,52 l 

  0
  2021-12-07T19:53:41+00:00

  m giảm= mO= 6-4,2= 1,8g

  => nO= $\frac{1,8}{16}$= 0,1125 mol 

  nFe= $\frac{4,2}{56}$= 0,075 mol 

  nFe: nO= 0,075: 0,1= 2:3

  Vậy oxit là Fe2O3. 

  H2+ O -> H2O 

  => nH2= nO= 0,1125 mol

  => V H2= 0,1125.22,4= 2,52l

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )