Dân số Châu Á chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm dân số thế giới năm 2002

Question

Dân số Châu Á chiếm khoảng bao nhiêu phần trăm dân số thế giới năm 2002

in progress 0
Kylie 1 tháng 2021-08-06T22:09:31+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-06T22:10:36+00:00

  Chiếm khoảng 60,6%

  0
  2021-08-06T22:10:51+00:00

  chiếm 60,6% dân số thế giới 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )