dân số châu á có những đặc điểm gì nổi bật ? ví dụ đặc điểm đó có ảnh hưởng như thế nào (thuận lợi , khó khăn )đối với sự phân hóa kinh tế- xã hội châ

Question

dân số châu á có những đặc điểm gì nổi bật ? ví dụ đặc điểm đó có ảnh hưởng như thế nào (thuận lợi , khó khăn )đối với sự phân hóa kinh tế- xã hội châu á

in progress 0
Camila 2 tháng 2021-10-06T18:11:37+00:00 1 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-06T18:13:20+00:00

  dân số châu á có đặc điểm nổi bật là:

  -dân số tăng quá nhanh

  -tốc độ tăng dân số chưa phù hợp vs tăng trưởng kinh tế

  -sức ép của dân số đối với xã hội kinh tế

  vd đặc điểm đó có ảnh hưởng như thế nào đối vs sự phân hóa kinh tế xã hội châu á

  -khó khăn

  +thiếu chổ ở

  +thiếu lương thực

  +môi trường thiên nhiên ngày càng hạn hẹp

  +ko khí bị ô nhiễm

  -thuận lợi

  +có thể lm tăng dân số 

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )