dân số tăng nhanh gay ảnh hưởng gì đến môi trường thiên nhiên nêu biện pháp

Question

dân số tăng nhanh gay ảnh hưởng gì đến môi trường thiên nhiên nêu biện pháp

in progress 0
Kylie 1 năm 2021-10-16T19:38:57+00:00 2 Answers 6 views 0

Answers ( )

  0
  2021-10-16T19:40:25+00:00

  *nguyên nhân:

  +Tăng nhanh dân số sẽ gây khó khăn cho việc giải quyết việc làm, cho việc phát triển văn hóa, y tế, giáo dục, gây tắc nghẽn giao thông, vấn đề nhà ở.

  + Gây bất ổn về xã hội

  + Sẽ làm suy giảm tài nguyên và gây ô nhiễm môi trường

  *Biện pháp hạn chế:

  + Thực hiện chính sách dân số kế hoạch hóa gia đình

  + Tuyên truyền các biện pháp tránh thai hiện đại

  0
  2021-10-16T19:40:31+00:00

  + Môi trường: cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm môi trường (đất, nước, không khí)

  – Những lợi ích của việc giảm tỉ lệ gia tăng dân số tự nhiên ở nước ta.

  + Giảm sức ép về vấn đề y tế, giáo dục, nhà ở…cho người dân, đặc biệt ở khu vực đô thị.

  + Vấn đề việc làm cho lao động được giải quyết, giảm tình trạng thất nghiệp.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )