dân số trên thế giới tăng nhanh trong thời gian nào ? nguyên nhân hậu quả ,biện pháp giải thích ko chép mạng

Question

dân số trên thế giới tăng nhanh trong thời gian nào ? nguyên nhân hậu quả ,biện pháp giải thích
ko chép mạng

in progress 0
Adeline 4 tháng 2021-08-17T12:57:48+00:00 2 Answers 3 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-17T12:59:36+00:00

  – Vào đầu Công nguyên, dân số thế giới chỉ có khoảng 300 triệu người, đến thế kỉ XVI mới tăng gấp đôi.

  – Sự gia tăng dân số nhanh trên thế giới thể hiện ở một số nguyên nhân chính như: Dân số và tập quán sống di cư, du cư; đô thị hóa; các thành phố có số dân trên 1 triệu người ngày càng nhiều.

  – Hậu quả : 

  + Xã hội: gây sức ép lên các vấn đề y tế, giáo dục, nhà ở…; tình trạng thất nghiệp thiếu việc làm; xảy ra các tệ nạn xã hội. …

  + Giảm sức ép về vấn đề y tế, giáo dục, nhà ở… cho người dân, đặc biệt ở khu vực đô thị.

  + Vấn đề việc làm cho lao động được giải quyết, giảm tình trạng thất nghiệp.

  + Môi trường: cạn kiệt tài nguyên, ô nhiễm môi trường (đất, nước, không khí)

  – Biện pháp :

  + Thực hiện đúng kế hoạch hóa gia đình

  + Tuyên truyền, phổ biến về lợi ích sinh ít con

  + Thực hiện chính sách dân số

  0
  2021-08-17T12:59:46+00:00

  Dân số thế giới tăng nhanh từ thế kỉ XIX đến thế kỉ XX 

  Nguyên nhân: nhờ sự tiến bộ của y tế, sự phát triển của kinh tế và xã hộ 

  Hậu quả : Kinh tế phát triển chậm

  – Nghèo đói

  – giáo dục , y tế, nhà ở… gặp nhiều khó khăn

  – Tài nguyên bị cạn kiệt , môi trường bị ô nhiễm

  Biện pháp: thực hiện tốt chính sách dân số

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )