Dân số trung bình của thế giới năm 2005 là 6477 triệu người, tỉ suất sinh thô trong năm là 21‰, hãy tính số trẻ em được sinh ra trong năm. Nếu tỉ suất

Question

Dân số trung bình của thế giới năm 2005 là 6477 triệu người, tỉ suất sinh thô trong năm là 21‰, hãy tính số trẻ em được sinh ra trong năm. Nếu tỉ suất tử thô là 9‰ thì tỉ suất gia tăng tự nhiên là bao nhiêu? Trong năm 2005, Trái Đất có thêm bao nhiêu người

in progress 0
Brielle 4 tuần 2021-08-13T13:21:11+00:00 2 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-13T13:22:30+00:00

  -số trẻ em sinh ra:
  Ta có CT: s=S/Dtb * 1000
  ->s= S*Dtb/1000 = 136 triệu người.
  -Tg = S-T/10 =1,2%

  T=t/Dtb *1000
  ->t=( T*Dtb)/1000=58,3 triệu người.
  Tg=136-58,3=77,7 triệu người.
  Vì số liệu ban đầu cho là phần nghìn nên các số liệu và KQ mình đều đổi ra %

  (Dtb là dân số TB;t:Số người chết đi;s:Số trẻ e được sinh ra;S,T:tỉ suất gia tăng dân số TN và Tỉ suất tử thô).

  0
  2021-08-13T13:22:46+00:00

  -Số trẻ em sinh ra:
  Ta có CT: `s=S/(Dtb) × 1000`
  `->s= (S×Dtb)/1000 = 136` triệu người.
  `-Tg = (S-T)/10 =1,2%`

  `T=t/(Dtb) ×1000`
  `->t=( T×Dtb)/1000=58,3` triệu người.
  `Tg=136-58,3=77,7 `triệu người.
  Vì số liệu ban đầu cho là phần nghìn nên các số liệu và KQ mình đều đổi ra %

  (Dtb là dân số TB;t:Số người chết đi;s:Số trẻ e được sinh ra;S,T:tỉ suất gia tăng dân số TN và Tỉ suất tử thô)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )