dẫn từ từ V lít khí CO2 đktc vào 300ml dd A chứa hỗn hợp NaOH 1M và Ba(OH)2 0,5M. sau PƯ thu được 19,7g kết tủa. tính V

Question

dẫn từ từ V lít khí CO2 đktc vào 300ml dd A chứa hỗn hợp NaOH 1M và Ba(OH)2 0,5M. sau PƯ thu được 19,7g kết tủa. tính V

in progress 0
Harper 4 tuần 2021-07-08T17:45:45+00:00 2 Answers 4 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-08T17:47:32+00:00

  Mong bạn cho clthn nha

  0
  2021-07-08T17:47:37+00:00

  n baco3 = 19,7/197=0.1(mol)

  TH1: CO2 thiếu

  co2 + ba(oh)2 —–> baco3 + h2o

   0,1                               0,1

  V co2 = 0,1* 22,4= 2,24 (l)

  TH2: CO2 dư

  co2 + ba(oh)2 —–> baco3 + h2o (1)

   0,15   0,15               0,15

  co2 + naoh  ——> nahco3 (2)

    0,3      0,3

  co2 + baco3 + h2o—–> ba(hco3)2 (3)

  0,05    0,05

  Do sau p/ứng thu được 0,1 mol baco3 —> n baco3 (3)=0,15-0,1=0,05(mol)

  ∑n co2=0,15+0,05+0,3=0,5

  =) V co2= 0,5*22,4=11,2 (l)

       

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )