-đảng công nhân xã hội dân chủ nga ra đời như thế nào? -đong góp của mác đói vs phong trào coong nhân quốc tế ? hộ tui nha !! tui đang cần gấp

Question

-đảng công nhân xã hội dân chủ nga ra đời như thế nào?
-đong góp của mác đói vs phong trào coong nhân quốc tế ?
hộ tui nha !!
tui đang cần gấp

in progress 0
Kaylee 1 tháng 2021-08-31T13:32:39+00:00 1 Answers 0 views 0

Answers ( )

  0
  2021-08-31T13:34:14+00:00

  2.

  Là những người đứng đầu của tổ chức “Đồng minh những người cộng sản”. Tổ chức này đề ra mục đích đấu tranh rõ ràng là: “lật đổ giai cấp tư sản, thiết lập sự thống trị của giai cấp vô sản, thiểu tiêu xã hội tư sản cũ”.

  – Ngoài việc nghiên cứu lý luận Mác  đặc biệt quan tâm xây dựng một chính đảng độc lập cho giai cấp vô sản.

  – Soạn thảo Tuyên ngôn Đảng cộng sản ra đời.

  – Chủ nghĩa xã hội khoa học do hai ông sáng lậnp  là đỉnh cao của tư duy lý luận của nhân loại lúc bấy giờ và là di sản văn hóa mãi về sau.

  ( chỉ biết câu 2 thôi, bạn thông cảm. nếu được cho mk hay nhất nha)

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )