Dạng địa hình chủ yếu ở Châu Phi là?

Question

Dạng địa hình chủ yếu ở Châu Phi là?

in progress 0
Melanie 1 năm 2021-10-06T15:00:37+00:00 2 Answers 15 views 0

Answers ( )

  1
  2021-10-06T15:02:13+00:00

  Các dạng địa hình chủ yếu ở châu Phi: sơn nguyên, bồn địa.

  – Sự phân bố của địa hình đồng bằng châu Phi: các đồng bằng châu Phi tập trung chủ yếu ở ven biển.

  0
  2021-10-06T15:02:28+00:00

  – Các dạng địa hình chủ yếu ở châu Phi: sơn nguyên, bồn địa.

  – Sự phân bố của địa hình đồng bằng châu Phi: các đồng bằng châu Phi tập trung chủ yếu ở ven biển.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )