dạng địa hình chuyển tiếp giữa vùng núi và đồng bằng là ?

Question

dạng địa hình chuyển tiếp giữa vùng núi và đồng bằng là ?

in progress 0
Camila 2 tuần 2021-07-11T13:53:25+00:00 2 Answers 1 views 0

Answers ( )

  0
  2021-07-11T13:55:06+00:00

  Cho mik xin 5 sao và câu trả lời hay nhất nha bạn!!! #No name

  Dạng địa hình chuyển tiếp giữa miền núi và đồng bằng là bán bình nguyên.

  0
  2021-07-11T13:55:18+00:00

  Dạng địa hình chuyển tiếp giữa vùng núi và đồng bằng là ?

  ⇒ Dạng địa hình nằm chuyển tiếp giữa miền núi và đồng bằng là bán bình nguyên .

  `\text{Sữa}`

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )