Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể nào sau đây có thể được vận dụng để loại khỏi nhiễm sắc thể những gen không mong muốn ? A. Đảo đoạn.

Question

Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể nào sau đây có thể được vận dụng để loại khỏi nhiễm sắc thể những gen không mong muốn ?
A.
Đảo đoạn.
B.
Chuyển đoạn.
C.
Mất đoạn.
D.
Lặp đoạn.

in progress 0
Maya 1 năm 2021-09-16T07:32:45+00:00 2 Answers 25 views 0

Answers ( )

  0
  2021-09-16T07:34:21+00:00

  Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể nào sau đây có thể được vận dụng để loại khỏi nhiễm sắc thể những gen không mong muốn ?

  A. Đảo đoạn.

  B. Chuyển đoạn.

  C. Mất đoạn.

  D. Lặp đoạn.

   

  0
  2021-09-16T07:34:38+00:00

  Dạng đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể nào sau đây có thể được vận dụng để loại khỏi nhiễm sắc thể những gen không mong muốn ? 
   A.Đảo đoạn.                

   B.Chuyển đoạn.
   C.Mất đoạn.
   D.Lặp đoạn.

Leave an answer

Browse

35:5x4+1-9:3 = ? ( )